เพิ่มเพื่อน
MAXIMIZE SYSTEM CLUB
THE POWER of KNOWLEDGE SHARING
     POTENTIAL DEVELOPMENT ADVISOR The Professional Trainer Invited to attend by CHAIWAT Maximizer เพื่อที่จะให้คุณได้รับโอกาสที่ดีที่สุดที่จะได้ความรู้ ความมั่นใจ เพื่อผลักดันและพัฒนาศักยภาพตนเอง
      ในการที่จะประสบความสำเร็จ การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ตนเองไม่เคยรู้มาก่อนเป็นการเพิ่มความมั่นใจ ต้องมั่นใจในความสามารถของตนเอง ที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ ต้องยอมรับว่า จำเป็นต้องได้รับการแนะนำและการสนับสนุนจากบุคคลอื่น ๆ อย่าปล่อยให้ความไม่กล้า ฉุดคุณไม่ให้ก้าวหน้า และอย่าไปคิดว่า คนอื่นจะมองคุณหรืองานของคุณอย่างไร ให้ตั้งใจทำงานของตัวเอง ให้ดีที่สุดดีกว่า ดังคำกล่าวที่ว่า "ไม่ต้องรู้เต็มร้อย แล้วค่อยทำ แต่ทำเต็มร้อย ในสิ่งที่รู้"

       ทักษะที่มหาวิทยาลัยแทบไม่มีสอนเลยนะ การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ไม่มีที่สิ้นสุด การเรียนรู้ทักษะไม่ใช่สิทธิพิเศษ แต่เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องเติมให้ตัวเอง ถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้น กรุณาไปเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ซะ แล้วคุณจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้น
       #ฝันให้ไกลไปให้ถึง
        #คนที่ประสบความสำเร็จ... ความสำเร็จเกิดขึ้นทีละนิด ความคืบหน้าคือการเข้าใกล้ความสำเร็จ
        ◕ ไม่ใช่คิดแต่ความสำเร็จแล้วไม่ลงมือทำ ◕ ให้ความสำคัญกับการเดินทางไปสู่เป้าหมาย ◕ การมุ่งมั่น ทุ่มเท ไม่ใช่การทำอย่างไม่มีแบบแผน ◕ แต่เป็นการปฏิบัติตามแผนอย่างต่อเนื่อง และไม่ยกเลิกเป้าหมาย ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดขึ้นก็ตาม ➣ เดินไม่หยุด แม้หมดแรงแล้ว ➣ ทำต่อไป แม้เจอแต่ปัญหาและอุปสรรค ➣ มองความผิดพลาดเป็นประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ ➣ เห็นโอกาสในเหตุการณ์ที่เป็นวิกฤต

• Digital Marketing
• การทำการตลาด คือ
การทำให้แบรนด์หรือธุรกิจ
- เป็นที่รู้จัก / เป็นที่พูดถึง / เป็นที่ต้องการ
- นำมาสู่โอกาสทางธุรกิจ (ยอดขาย) หรือเป้าหมายที่ต้องการ
- เป็นที่จดจำ / สานสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย และลูกค้า
• Digital marketing ครอบคลุมกิจกรรมการตลาดทั้งหมดที่ใช้ผ่านอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์หรือสื่ออินเตอร์เน็ต

READ MORE
• E-Learning
🎯ทักษะชีวิตที่ต้องอัพเกรด อยู่เฉยๆ ก็ถอยหลังแล้ว
• E-learning คือ การศึกษาเรียนรู้ผ่านสื่อกลางที่เป็นระบบเทคโนโลยี เช่น อินเตอร์เน็ต ที่จะช่วยให้การเรียนการสอน สามารถเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเจอกัน ลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่เรียน ให้การศึกษาเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ทุกเวลา ทั้งยังเข้าถึงได้ทุกคน เช่น โทรศัพท์ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โน๊ตบุค เป็นต้น
• Digital Copywriter
• Copywriter ไม่ได้เป็นมาแต่กำเนิด แต่เกิดจากการทำซ้ำ ๆ สมองที่ถูกสั่งการนาน ๆ ย่อมชำนาญกว่า ใครก็ฝึกได้ ไม่ต้องจบเฉพาะทาง มีอิสระ จะทำงานที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้
• Copywriter คือ ผู้รับผิดชอบในการเขียนคำโฆษณาทุกประเภท ตั้งแต่ ตั้งชื่อสินค้า ชื่อรุ่น เขียนฉลาก บรรยายสรรพคุณ สโลแกน เพจโพสต์ พาดหัว เขียนแคปชั่น ตั้งชื่อคลิป เขียนบทความ ทำ seo ฯลฯ
• Branding
🤘🏼 การสร้างแบรนด์ (Branding) คือ การสื่อสารเอกลักษณ์ของแบรนด์ เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ จนเกิดเป็นภาพจำให้กับผู้บริโภค และทำให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นจนเกิด Conversion หรือการตัดสินใจซื้อในที่สุด
ACTIVE LEARNING
◎ การสร้างธุรกิจเป็นของเราเอง หากเป็นการทำงานแบบออนไลน์
     • สิ่งสำคัญที่สุด เราต้องมีการเรียนรู้วิธีการทำงาน และเครื่องมือต่าง ๆ มากมาย หลายคนเข้ามาทำงานออนไลน์ เพราะคาดหวังว่าจะทำงานแบบสบาย ๆ โดยไม่ได้มีการเรียนรู้เลยว่า... จะทำงานสบาย ๆ ได้อย่างไร
การทำงานทุก ๆ อย่าง ทุก ๆ ประเภท หากต้องการผลลัพธ์กลับมา มันก็ยังคงเป็นเรื่องของการทำธุรกิจอยู่ดี เพราะฉนั้น รายได้ของเรา จึงเท่ากับ       • การสร้างผลงานของเรา ผลงานทุก ๆ อย่างที่เราสร้างขึ้น ย่อมเกิดจากการเรียนรู้ และ ลงมือทำ
     • หลายคน ไม่มีความอดทน ที่จะเรียนรู้อย่างจริงจัง ให้เข้าใจ และสามารถทำงานได้ ก็ล้มเลิก แล้วก็รอคอยให้ความสำเร็จมาหา
     • หลายคนคิดว่า ตัวเองรู้หมดแล้ว ศึกษามาหมดแล้ว ทำทุกอย่างแล้ว ไม่เห็นผลลัพธ์สักที ก็เลยล้มเลิก โดยที่อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่า ตัวเองไม่ได้รู้อะไรเลย หรือ สิ่งที่รู้มา ไม่เพียงพอต่อการที่จะสร้างผลลัพธ์
     • สามารถที่จะกล่าวได้ชัดเจนว่า ไม่มีใครบนโลกใบนี้แม้แต่คนเดียวที่ประสบความสำเร็จได้ โดย ไม่มีการเรียนรู้ ยิ่งในธุรกิจออนไลน์ บนโลกอินเตอร์เน็ตอย่างทุกวันนี้ และ... “ธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ เป็นอนาคตของการทำธุรกิจเครือข่าย อย่างแน่นอน”

• What / How / Skills
Services
◉ คุณสามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่าย...ถ้าคุณมี ที่ปรึกษาที่ ถูกคน, ถูกทีม, ถูกที่, ถูกเวลา, ถูกต้อง ด้วยระบบการฝึกสอนที่สมบูรณ์แบบ
      • การพัฒนาศักยภาพด้วยวิธีการสอนงาน (Coaching)
      • การสอนงาน (Coaching) นั้น ในปัจจุบันหลายองค์กรให้ความสำคัญมากขึ้น เพราะเป็นวิธีการที่ได้ผลอย่างมาก เพื่อให้สมาชิกองค์กร สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
      • ดังนั้น Potential Development Advisor The Professional Trainer จึงต้องเข้ามามีบทบาทอย่างมาก ในการที่จะบอกกับสมาชิก และผู้สนใจ ถึงวิธีการทำงานที่ถูกต้อง และเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลงานตามที่ตั้งใจไว้
      • Potential Development Advisor The Professional Trainer จึงได้ทำ ระบบสนับสนุนการทำงาน การเรียนรู้ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การสอนงาน และการให้คำแนะนำ นำมาถ่ายทอดให้คุณได้เรียนรู้...
      • อะไร จะเกิดขึ้น ถ้าต่อจากนี้ไปในระยะเวลาไม่นาน คุณสามารถที่จะขับเคลื่อนธุรกิจของคุณไปยังจุดหมายที่คุณได้กำหนดไว้ โดย คุณเป็นคนควบคุมมันเอง (Remote in Your Hand) คุณจะกลายเป็นมืออาชีพ (Professional) ที่มีประสิทธิภาพชั้นยอด เมื่อได้จบการฝึกฝนคอร์สเรียนกับเรา นอกจากคุณจะล้มเลิกเอง...
      • เวลาทุกนาที เดินไปข้างหน้าไม่หยุด ถึงเวลาของคุณแล้วหรือยัง...ที่จะเริ่มต้นสร้างเรื่องราวแห่งความสำเร็จของคุณเองจริง ๆ สักที
จงเชื่อมั่นในตัวเอง แล้วมาเรียนรู้ เพิ่มศักยภาพในตัวคุณ และลงมือจัดการจัดระเบียบกับ 3 การตัดสินใจ
🤘🏼Believe in yourself
And Learning with #KunsueCHAIWAT and Get Organized 3 Decisions.
🤘🏼Potential Development and Learn a new skill or hobby.
#ตัดสินใจเอาจริงในการพัฒนาศักยภาพ เรียนรู้ทักษะหรือสิ่งใหม่ ๆ
เพื่อการพัฒนาส่วนบุคคล และวิชาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เริ่มที่ตัวเองก่อน แล้วส่งต่อให้กับคนรอบข้างที่ตัดสินใจเอาจริง
🤘🏼SHARING KNOWLEDGE IS POWER
#ตัดสินใจเอาจริงในการแบ่งปันความรู้คือพลังอันยิ่งใหญ่
การแบ่งปันหรือการถ่ายทอดความรู้ ผมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดโดยการสอน หรือโดยการบอกต่อ ทั้งวิธีคิด วิธีการ วิธีสื่อสาร ความรู้และวิชาด้านต่าง ๆ ให้กับคนที่ตัดสินใจเอาจริง ที่ต้องการศึกษาเรียนรู้ และนำไปปฏิบัติ
🤘🏼Live life to the fullest and Exercise more.
#ตัดสินใจเอาจริงในการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง มีสุขภาพดี
ใช้ชีวิตให้เต็มที่ ไม่เป็นภาระลูกหลานหรือคนอื่น
🌀 #การพัฒนาศักยภาพตนเอง เท่านั้น!!
🤘🏼 ที่จะทำให้คุณเปลี่ยนไป คุณจะเกิดความรู้สึกใหม่ ได้ความรู้ ความมั่นใจ ความแข็งแกร่งใหม่ และพลังใหม่ เพื่อผลักดันในการที่จะประสบความสำเร็จ
• WEB DEVELOPER •
• WEB DESIGN •
◎ การทำธุรกิจ ต้องมีเว็บไซต์
➣ เว็บไซต์สร้างความน่าเชื่อถือ
➣ ทำให้เป็นที่รู้จักของผู้คน
➣ และความเป็นมืออาชีพของคุณ
• สร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าของคุณ
• รวดเร็ว ปลอดภัย และออนไลน์ตลอดเวลา
• สร้างเว็บไซต์ของคุณ ด้วยตัวของคุณเองแบบง่าย ๆ
◎ เว็บไซต์สำเร็จรูปที่ผู้ใช้แนะนำต่อมากที่สุด
◎ MODERNWEB RESPONSIVE And Parallaxweb
• WEB เพื่อองค์กรและธุรกิจ
• WEB ระบบสนับสนุนการทำธุรกิจจำนวนมาก
• WEB ระบบเว็บขยายงานธุรกิจเครือข่าย
• WEB ระบบตะกร้าสินค้า
• WEB เว็บไซต์พิชิตยอดขายด้วย SALE PAGE - LANDING PAGE
• WEB DigitalCard คือ นามบัตรออนไลน์ หรือ เว็บรวมข้อมูลการติดต่อทั้งหมดไว้ในลิงค์เดียว

>• MORE DETAILS •<
Potential Development Training
◉ Webinars for e-learning
◎ เครื่องมือช่วยสร้าง และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบนอินเตอร์เน็ต

• การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ตนเองไม่เคยรู้มาก่อน เป็นการเพิ่มความมั่นใจ ต้องมั่นใจในความสามารถของตนเองที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆได้ ต้องยอมรับว่า จำเป็นต้องได้รับการแนะนำและการสนับสนุนจากบุคคลอื่น ๆ
• อย่าปล่อยให้ความไม่กล้าฉุดคุณไม่ให้ก้าวหน้า และอย่าไปคิดว่า คนอื่นจะมองคุณหรืองานของคุณอย่างไร ให้ตั้งใจทำงานของตัวเองให้ดีที่สุดดีกว่า
• อย่าปิดกั้นต่อความท้าทายใหม่ ๆ หลายท่านไม่รู้ถึงขีดความสามารถของตนเอง จนกว่าจะได้ทดลองทำ ให้ลองทำในสิ่งใหม่ ๆ ที่คุณเคยคิดว่าทำไม่ได้ มันจะเป็นบทเรียน และช่วยสร้างความมั่นใจได้ในครั้งต่อไป
• "สี่เท้ายังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง" จะเป็นอะไร ถ้าเราจะทำอะไรแล้วจะยังไม่สำเร็จอย่างที่หวัง เพียงแต่ขอให้ทำเต็มที่ และเปิดใจให้ยอมรับความจริง หันมาศึกษาทบทวนเรียนรู้ว่า มีขั้นตอนไหนที่ผิดพลาด เพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ให้ดีกว่า
• Online Network Business •
◎ ยินดีต้อนรับ
• ทั้งผู้ที่สนใจ ซื้อสินค้า ในราคาสมาชิก
• ผู้ที่สนใจ ทำเป็นธุรกิจ อาชีพเสริม อาชีพหลัก
◎ Why Online Network Business?

• ทำอย่างไร? ให้ได้เงินจากการทำธุรกิจเครือข่ายจริง ๆ
• การทำงานผ่านเน็ต!!! ทำอย่างไร?
• ทำอย่างไร? ที่สามารถ ทำงานที่บ้าน ให้ได้ผล
• ไม่มีประสบการณ์มาก่อน!!! ทำอย่างไร? จึงสามารถ ทำธุรกิจเครือข่าย เป็น อาชีพเสริม รายได้เสริม หรือ อาชีพอิสระ ให้ประสบความสำเร็จได้
◉ ทีมงานกิฟฟารีนออนไลน์ มีคำตอบ!!
ทีมงานกิฟฟารีนออนไลน์ ร่วมจับมือกับ Potential Development Advisor สร้างระบบการทำงานที่สมบูรณ์แบบที่สุด ให้กับสมาชิกทีมงาน และตัวคุณเองกำลังได้รับโอกาส ขั้นตอนสู่ความสำเร็จเราได้ปูทางไว้ให้ท่านเรียบร้อยแล้ว ที่เหลืออยู่ที่ท่านแล้ว คุณสามารถประสบความสำเร็จใน ธุรกิจเครือข่าย ถ้าคุณมี ที่ปรึกษาที่ถูกคน, ถูกทีม, ถูกเวลา, ถูกต้อง


>• MORE DETAILS •<
PD advisor Meeting Room
Webinars for e-learning

🌀 คุณสามารถเริ่มต้นได้ที่นี่
√ คอร์สอบรมวิธี การทำตลาดออนไลน์ ผ่านระบบสัมมนาออนไลน์ Online Meeting ที่ทันสมัยที่สุด สามารถสอน ให้คุณเป็นมืออาชีพได้จริง เรียนรู้ได้ทุกที่ทั่วโลก
√ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างเว็บไซต์ หรือ หน้าร้านออนไลน์ที่เป็นของคุณเอง
√ จัดการเรียนรู้ การทำธุรกิจออนไลน์ ในหลากหลายช่องทาง ที่สมาชิกสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สอนแบบครบวงจร อย่างใกล้ชิด เหมือนจับมือทำ โดยเครื่องมือที่เข้าถึงตัวโดยไม่ต้องเดินทาง
➣ ได้ศึกษาการทำงานผ่านกลุ่มลับใน Facebook Group
➣ ได้ศึกษาการทำงานผ่านกลุ่มไลน์ LINE Group
➣ สอนเทคนิคการทำงาน วิธีการทำงาน ผ่านระบบออนไลน์ทุกช่องทาง
➣ ได้รับการแนะนำ ปรึกษา ปัญหา ผ่านระบบออนไลน์ อย่างใกล้ชิด

>• MORE DETAILS •


• รู้รอบดิจิทัล พัฒนาทักษะ
• Online Learning
• เพื่อสุขภาพยั่งยืน
• Attraction Marketing
• Sale page-Landing page
• Online business network
➢ โลกเราไม่ได้มีคนเก่งที่สุดได้ทุกคน แต่อย่างน้อยเราต้องมีทักษะที่โลกต้องการอยู่ ยุคนี้เป็นยุคของโอกาส ยิ่งเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วเท่าไหร่ #ถ้าเราปรับได้ก่อนคนอื่น เราก็จะ #วิ่งนำหน้าคนอื่นไปหนึ่งก้าว นั่นคือโอกาสที่ดีมากในการเติบโต และประสบความสำเร็จในชีวิต
➢ แต่ถ้าไม่อยากเป็นคนวิ่งเร็วที่สุด ฉันวิ่งจ็อกกิ้งของฉันไปเรื่อยๆ ก็โอเคแล้ว ขอแค่เกาะเพื่อนๆ เราไปให้ทัน หรือเกาะเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปให้ทัน #อย่าเป็นคนที่รั้งท้ายที่เดินไปข้างหน้าต่อไม่ได้ก็พอ


🤘🏼รับข่าวสารและสิทธิประโยชน์
➢เพิ่มเพื่อนผ่าน LINE ค้นหา ID: @PDadvisorCLUB (มี @ข้างหน้า) หรือกดลิงก์...

➥ https://lin.ee/0eiuKTD

หรือสแกนคิวอาร์โค้ด...
🤘🏼รับข่าวสารและสิทธิประโยชน์....
Features
• Video Creation
• Advertising image creation
• Presentation Creating
• Sogial Media Marketing
• การพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
• เป็นสิ่งสำคัญ ที่หยุดทำไม่ได้
• เพราะโลกของเราเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
• การพัฒนาตัวเองจึงเป็นเหมือนการวิ่งไปข้างหน้า

.
#KunsueCHAIWAT #PDadvisor
@KunsueCHAIWAT @PDadvisor
#ที่ปรึกษาการพัฒนาศักยภาพ
@Training Consultant for Potential Development
.
◉ SINCERELY,
Tel: 0980985487
Line ID: PDadvisor
ติดตามข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์มากมายหลากหลายช่องทางได้ที่...
.

➤ pdadvisor.tht.me

     ⏳ ในปัจจุบัน การดูแลสุขภาพสามารถทำได้ง่ายขึ้นมากกว่าเมื่อก่อน เนื่องจากมีการสร้างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากมาย เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาในการดูแลสุขภาพตัวเอง
     ➤ เมื่ออายุมากขึ้นความอยากอาหารก็จะลดลง อันเนื่องมาจากการรับรู้สัมผัสในเรื่องของรสชาติและกลิ่นแย่ลง ยาที่มีผลต่อความอยากอาหาร สุขภาพฟันแย่ การเตรียมอาหารที่ยากลำบากขึ้น จึงทำให้คุณรับสารอาหารและแร่ธาตุต่าง ๆ ไม่พียงพอในแต่ละวัน
     ⏳ สมัยนี้ใคร ๆ ก็หันมาสนใจดูแลสุขภาพร่างกายกันหมดแล้ว ทั้งการเลือกกินอาหารคลีน ที่ดีต่อสุขภาพร่างกาย ทั้งการบริหารร่างกาย ออกกำลัง เล่นท่าโยคะแก้ปวดหลังปวดไหล่ ไปฟิตเนส ปั้นหุ่นสวย ๆ แข่งกัน และการกินอาหารเสริมบำรุงร่างกายและสมอง เพราะบางทีอาหารที่เรากินในแต่ละมื้อ สารอาหารอาจจะยังไม่ครบถ้วนตามที่ร่างกายเราควรจะได้รับในแต่ละวัน
     ღღ เพื่อการดูแลสุขภาพร่างกายอย่างถูกต้อง และทันเวลาก่อนจะเกิดการเรื้อรังของโรคต่าง ๆ
     ☯ เรียนรู้เกี่ยวกับ โรค NCDs โรคที่เราสร้างเองอื่น ๆ
• ตับ - LIVER
Contact
ไม่พลาดเคล็ดลับวิธีทำธุรกิจออนไลน์
ลงทะเบียนรับข่าวสารฟรี!!
หรือ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับระบบเว็บไซต์ บริการออกแบบเว็บไซต์
กรอกข้อมูลง่าย ๆ ลงในแบบฟอร์มด้านล่าง
แล้วกดส่งถึงเรา
หรือติดต่อทันที...
แตะคลิกที่ ปุ่มโทร หรือ ปุ่มไลน์
ที่ปรึกษาการพัฒนาศักยภาพ :
Kunsue CHAIWAT
แตะคลิกที่ โทร หรือ ไลน์


Line Official ID: @PDadvisor
Visit 7100 
Presented by pdadvisor.org
  โทร   สอบถาม