Digital Marketing
Digital Marketing
          • การตลาดรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทางออนไลน์หรือช่องทางอีเล็คทรอนิกส์ ทั้งทาง Search Engines เช่น Google หรือ Yahoo, Websites ต่างๆ บนโลกออนไลน์, อีเมล, Social Media platforms เช่น Facebook, Instagram, และ Twitter หรือจะเป็นป้าย Digital Billboard ขนาดยักษ์ที่เปลี่ยนทุกนาทีตามสี่แยกที่เราเห็นกัน
          • เมื่อยุคแห่ง Disruptive Media เข้ามามีบทบาทอย่างมหาศาลในชีวิตของเราทุกคน การทำการตลาดแบบเดิมอาจจะไม่ใช่คำตอบของการเข้าถึงลูกค้าอย่างแท้จริง การเรียนรู้และปรับตัวเข้าสู่โลกออนไลน์ ย่อมเป็นสิ่งที่มีข้อได้เปรียบในการเข้าถึงลูกค้า
          • การใช้ประโยชน์จากช่องทางดิจิทัลนั้นถือว่าเป็นการทำการตลาดที่เข้าถึงผู้คนได้เป็นอย่างดี เพราะว่าผู้คนมักจะใช้ช่องทางออนไลน์ในการค้นหาสิ่งที่ตนเองต้องการ และเราสามารถดึงดูดผู้คนให้เข้ามา เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือช่องทางออนไลน์ได้จากกลยุทธ์ Digital Marketing นี่แหละ และสิ่งสำคัญอีกอย่างที่ Digital Marketing เป็นอีกสนามที่ควรลงเล่นเพราะว่าเราสามารถทำการตลาดได้อย่างตรงจุด สามารถค้นหาและ connect กับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของเราได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
BEFORE - PROSPECT
          วางแผนการตลาด ระบุกลุ่มเป้าหมาย ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนถึงข้อมูลด้าน Demographic ความชอบ ความสนใจ ข้อมูลที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือ เป้าหมาย ความท้าทาย ปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้พวกเขาเหล่านั้นไปไม่ถึงเป้าหมาย จากนั้นกำหนดสิ่งที่ต้องการจะสื่อสาร (เนื้อหาและข้อความ) ไปยังกลุ่มเป้าหมายนั้น โดยจะเน้นการแก้ที่ปัญหา และอุปสรรค แนวทางที่จะทำให้กลุ่มเป้าหมายไปถึงเป้าหมายของตัวเอง
BEFORE - PROSPECT
          การกำหนดสิ่งที่ต้องการจะสื่อสาร (เนื้อหาและข้อความ) ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ก็คือ สินค้า หรือ บริการของคุณ โดยเลือกช่องทางการสื่อสารที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยวิเคราะห์จากช่องทางที่กลุ่มเป้าหมายติดตาม หรือ สื่อที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งต้องวางแผนทั้งใน Paid Media, Owned Media และ Earned Media และเมื่อกำหนดขั้นตอนแรกเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่ ขั้นตอนที่สอง คือขั้นตอนที่ทำให้กลุ่มเป้าหมาย รู้จักคุณ
DURING - LEAD
          เป็นช่วงที่ต่อเนื่องจากขั้นตอน Before โดยสื่อสารออกไปเพื่อให้เกิดการรับรู้ (Awareness) การเข้าถึง (Reach) โดยมีการวางแผน มีการเก็บข้อมูล เพื่อเชื่อมโยงกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้น ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook, LINE หรือเก็บข้อมูลเข้าระบบ CRM จากนั้น ถ้าเป็นกลุ่มเป้าหมายยังไม่พร้อมตัดสินใจเราต้องทำการฟูมฟัก (Nurturing) โดยใช้การสื่อสาร ให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือเชิญร่วมกิจกรรม สลับกับการนำเสนอสิทธิพิเศษที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละคน เพื่อก่อให้เกิดการปิดการขายในเวลาที่เหมาะสม
DURING - LEAD
          สำหรับกลุ่มที่พร้อมตัดสินใจ เราก็จะต้องใช้เลือกแผน เพื่อการปิดการขายที่เตรียมมาเป็นอย่างดี มีการเสนออย่างเป็นขั้นตอนให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคน และต้องเหมาะสมกับสถานการณ์หรือสิ่งที่ลูกค้าแต่ละคน เป็นกังวลอยู่ เช่น สำหรับกลุ่มที่เป็นกังวลเรื่องการชำระเงิน อาจมีการ นำเสนอผ่อนชำระแบบไม่คิดดอกเบี้ย เป็นต้น และในขั้นตอนนี้อาจสรุปง่าย ๆ ว่า เป็นขั้นตอนที่ทำให้เขา ชอบคุณ และซื้อสินค้าจากคุณครั้งแรก และ กลายเป็นลูกค้าของคุณในที่สุด
AFTER - CUSTOMER
          เมื่อจบขั้นตอน During ก็จะได้ลูกค้า (Customer) กลุ่มนี้ถือว่าสำคัญมาก เพราะการที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตและสร้างมูลค่าให้มากขึ้น โดยในขั้นตอนนี้เราต้องวางแผนในการส่งมอบสินค้าหรือบริการของเราเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้รับสินค้า หรือบริการจากเรา ให้ลูกค้ามั่นใจว่าเขาเลือกไม่ผิด และต้องสร้างความประทับใจให้เกินความคาดหวังของลูกค้า (Over Expectation) โดยการดำเนินการนี้อาจเกี่ยวข้องกับทุกส่วน ทั้งบรรจุภัณฑ์ (Packaging) การส่งมอบและขนส่ง (Delivery) งานสำรวจความพึงพอใจ (Customer Feedback Surveys, Satisfaction)
AFTER - CUSTOMER
          อีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องวางแผนเข้าไปในการดำเนินการ คือ การเพิ่มมูลค่าของลูกค้า (Customer Value) หรือทำให้ลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการจากเราอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มมากขึ้นตลาดเวลาที่เป็นลูกค้าของเรา
          อีกส่วนที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนนี้คือเราต้องหมั่นสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อวางแนวทางในการดูแลให้เหมาะสม ซึ่งทุกธุรกิจนั้นจะต้องมีทั้งลูกค้าที่กลุ่มพึงพอใจ (Happy Customer) และในกลุ่มลูกค้าที่ไม่พอใจ (Unhappy Customer) ดังนั้นเราจะต้องมีแผนสำหรับทุกกลุ่มโดยเฉพาะ
◉ ความแตกต่างของ
Digital Marketing & Online Marketing
◉ Digital Marketing คือวงกลมวงใหญ่ 1 วง Online Marketing คือวงกลมวงเล็กที่อยู่ด้านในวงกลมนี้อีกที
◉ ดังนั้น Online Marketing เป็นอีกวิธีของการทำ Digital Marketing รวมถึงอีกชื่อคือ Internet Marketing
◎ ตัวอย่างของ Online Marketing คือ
➣ Website
➣ Social Media
➣ Content Marketing
➣ E-mail Marketing

◉ Digital Marketing อาศัย ‘สื่อกลาง’ ที่เป็นช่องทางดิจิทัลในการเชื่อมต่อกับลูกค้าและ Online Marketing อาศัย ‘Internet’ ในการสื่อสารและส่งสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการของแบรนด์เราให้กับลูกค้าของเรา
◉ สรุปก็คือ Digital Marketing เป็นการทำการตลาดผ่านสื่อดิจิทัลหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ Online Marketing คือวิธีการทำการตลาดรูปแบบหนึ่งที่อาศัย Internet ในการดำเนินการ

ประโยชน์ของการทำเว็บไซต์
◎ การทำเว็บไซต์ ไม่เพียงแต่มีประโยชน์ในการนำเสนอข้อมูล ให้กับผู้ใช้งานได้ทราบเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย ได้แก่
1. มีเว็บไซต์เพื่อทำให้ลูกค้า “ค้นหา” คุณเจอบนโลกออนไลน์
2. เว็บไซต์จำเป็นเพราะ…ไม่มีที่ใดสุขใจเท่าบ้านเรา
สำหรับการทำธุรกิจร้านค้าออนไลน์หรือขายของบนเว็บไซต์ จะทำให้มีหน้าร้านเป็นของตัวเอง ซึ่งก็คือโฮมเพจ และเป็นการเปิดตัวสินค้าสู่ตลาดโลก
3. เว็บไซต์สร้างความน่าเชื่อถือ
เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ร้านค้าและบริษัท ให้มีความน่าเชื่อถือและทันสมัยมากยิ่งขึ้น
4. การเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอื่นๆ ได้เป็นหมื่นๆ แพล็ตฟอร์ม
ขยายช่องทางในการขายสินค้าและบริการ ซึ่งสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ต้องการได้มากขึ้น และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป
5. มีความเป็นสากล ด้วยช่องทางการติดต่อลูกค้าที่หลากหลาย ทั้งอีเมล์ Facebook Line และอื่นๆ
6. เพิ่มความสะดวกให้กับกลุ่มผู้บริโภค โดยสามารถซื้อสินค้าหรือบริการผ่านทางเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา
7. ช่วยโฆษณาบริษัท องค์กรและสินค้าให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
8. ทำหน้าที่ในการส่งเสริมการขาย และบริการของบริษัท
9. ช่วยยกระดับมาตรฐานในการซื้อขายระหว่างประเทศ และสามารถเสริมสร้างธุรกิจให้มีความแข็งแรงได้ดี
• DIGITAL MARKETING เป็นคำเรียกรวมการทำการตลาดบนอินเตอร์เน็ตทั้งหมด
• การทำการตลาดผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
• การทำการตลาดผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
• ทักษะเทคนิคที่ต้องเป็นเพื่อการทำการตลาด
• ทักษะเทคนิคที่ต้องเป็นเพื่อการทำการตลาด
• ทักษะเทคนิคที่ต้องเป็นเพื่อการทำการตลาด
Contact
ไม่พลาดเคล็ดลับวิธีทำธุรกิจออนไลน์
ลงทะเบียนรับข่าวสารฟรี!!
หรือ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับระบบเว็บไซต์ บริการออกแบบเว็บไซต์
กรอกข้อมูลง่าย ๆ ลงในแบบฟอร์มด้านล่าง
แล้วกดส่งถึงเรา
หรือติดต่อทันที...
แตะคลิกที่ปุ่มโทรหรือปุ่มไลน์
ที่ปรึกษาการพัฒนาศักยภาพ :
Kunsue CHAIWAT
แตะคลิกที่
โทร หรือ ไลน์

tel:0624975450

Line Official ID: @PDadvisor
Visit 7099 
Presented by pdadvisor.org
  โทร   สอบถาม