About
Digital Marketing
          • การตลาดรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทางออนไลน์หรือช่องทางอีเล็คทรอนิกส์ ทั้งทาง Search Engines เช่น Google หรือ Yahoo, Websites ต่างๆ บนโลกออนไลน์, อีเมล, Social Media platforms เช่น Facebook, Instagram, และ Twitter หรือจะเป็นป้าย Digital Billboard ขนาดยักษ์ที่เปลี่ยนทุกนาทีตามสี่แยกที่เราเห็นกัน
          • เมื่อยุคแห่ง Disruptive Media เข้ามามีบทบาทอย่างมหาศาลในชีวิตของเราทุกคน การทำการตลาดแบบเดิมอาจจะไม่ใช่คำตอบของการเข้าถึงลูกค้าอย่างแท้จริง การเรียนรู้และปรับตัวเข้าสู่โลกออนไลน์ ย่อมเป็นสิ่งที่มีข้อได้เปรียบในการเข้าถึงลูกค้า
          • การใช้ประโยชน์จากช่องทางดิจิทัลนั้นถือว่าเป็นการทำการตลาดที่เข้าถึงผู้คนได้เป็นอย่างดี เพราะว่าผู้คนมักจะใช้ช่องทางออนไลน์ในการค้นหาสิ่งที่ตนเองต้องการ และเราสามารถดึงดูดผู้คนให้เข้ามา เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือช่องทางออนไลน์ได้จากกลยุทธ์ Digital Marketing นี่แหละ และสิ่งสำคัญอีกอย่างที่ Digital Marketing เป็นอีกสนามที่ควรลงเล่นเพราะว่าเราสามารถทำการตลาดได้อย่างตรงจุด สามารถค้นหาและ connect กับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของเราได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
BEFORE - PROSPECT
          วางแผนการตลาด ระบุกลุ่มเป้าหมาย ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนถึงข้อมูลด้าน Demographic ความชอบ ความสนใจ ข้อมูลที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือ เป้าหมาย ความท้าทาย ปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้พวกเขาเหล่านั้นไปไม่ถึงเป้าหมาย จากนั้นกำหนดสิ่งที่ต้องการจะสื่อสาร (เนื้อหาและข้อความ) ไปยังกลุ่มเป้าหมายนั้น โดยจะเน้นการแก้ที่ปัญหา และอุปสรรค แนวทางที่จะทำให้กลุ่มเป้าหมายไปถึงเป้าหมายของตัวเอง
BEFORE - PROSPECT
          การกำหนดสิ่งที่ต้องการจะสื่อสาร (เนื้อหาและข้อความ) ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ก็คือ สินค้า หรือ บริการของคุณ โดยเลือกช่องทางการสื่อสารที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยวิเคราะห์จากช่องทางที่กลุ่มเป้าหมายติดตาม หรือ สื่อที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งต้องวางแผนทั้งใน Paid Media, Owned Media และ Earned Media และเมื่อกำหนดขั้นตอนแรกเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่ ขั้นตอนที่สอง คือขั้นตอนที่ทำให้กลุ่มเป้าหมาย รู้จักคุณ
DURING - LEAD
          เป็นช่วงที่ต่อเนื่องจากขั้นตอน Before โดยสื่อสารออกไปเพื่อให้เกิดการรับรู้ (Awareness) การเข้าถึง (Reach) โดยมีการวางแผน มีการเก็บข้อมูล เพื่อเชื่อมโยงกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้น ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook, LINE หรือเก็บข้อมูลเข้าระบบ CRM จากนั้น ถ้าเป็นกลุ่มเป้าหมายยังไม่พร้อมตัดสินใจเราต้องทำการฟูมฟัก (Nurturing) โดยใช้การสื่อสาร ให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือเชิญร่วมกิจกรรม สลับกับการนำเสนอสิทธิพิเศษที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละคน เพื่อก่อให้เกิดการปิดการขายในเวลาที่เหมาะสม
DURING - LEAD
          สำหรับกลุ่มที่พร้อมตัดสินใจ เราก็จะต้องใช้เลือกแผน เพื่อการปิดการขายที่เตรียมมาเป็นอย่างดี มีการเสนออย่างเป็นขั้นตอนให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคน และต้องเหมาะสมกับสถานการณ์หรือสิ่งที่ลูกค้าแต่ละคน เป็นกังวลอยู่ เช่น สำหรับกลุ่มที่เป็นกังวลเรื่องการชำระเงิน อาจมีการ นำเสนอผ่อนชำระแบบไม่คิดดอกเบี้ย เป็นต้น และในขั้นตอนนี้อาจสรุปง่าย ๆ ว่า เป็นขั้นตอนที่ทำให้เขา ชอบคุณ และซื้อสินค้าจากคุณครั้งแรก และ กลายเป็นลูกค้าของคุณในที่สุด
AFTER - CUSTOMER
          เมื่อจบขั้นตอน During ก็จะได้ลูกค้า (Customer) กลุ่มนี้ถือว่าสำคัญมาก เพราะการที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตและสร้างมูลค่าให้มากขึ้น โดยในขั้นตอนนี้เราต้องวางแผนในการส่งมอบสินค้าหรือบริการของเราเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้รับสินค้า หรือบริการจากเรา ให้ลูกค้ามั่นใจว่าเขาเลือกไม่ผิด และต้องสร้างความประทับใจให้เกินความคาดหวังของลูกค้า (Over Expectation) โดยการดำเนินการนี้อาจเกี่ยวข้องกับทุกส่วน ทั้งบรรจุภัณฑ์ (Packaging) การส่งมอบและขนส่ง (Delivery) งานสำรวจความพึงพอใจ (Customer Feedback Surveys, Satisfaction)
AFTER - CUSTOMER
          อีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องวางแผนเข้าไปในการดำเนินการ คือ การเพิ่มมูลค่าของลูกค้า (Customer Value) หรือทำให้ลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการจากเราอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มมากขึ้นตลาดเวลาที่เป็นลูกค้าของเรา
          อีกส่วนที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนนี้คือเราต้องหมั่นสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อวางแนวทางในการดูแลให้เหมาะสม ซึ่งทุกธุรกิจนั้นจะต้องมีทั้งลูกค้าที่กลุ่มพึงพอใจ (Happy Customer) และในกลุ่มลูกค้าที่ไม่พอใจ (Unhappy Customer) ดังนั้นเราจะต้องมีแผนสำหรับทุกกลุ่มโดยเฉพาะ
◉ ความแตกต่างของ
Digital Marketing & Online Marketing
◉ Digital Marketing คือวงกลมวงใหญ่ 1 วง Online Marketing คือวงกลมวงเล็กที่อยู่ด้านในวงกลมนี้อีกที
◉ ดังนั้น Online Marketing เป็นอีกวิธีของการทำ Digital Marketing รวมถึงอีกชื่อคือ Internet Marketing
◎ ตัวอย่างของ Online Marketing คือ
➣ Website
➣ Social Media
➣ Content Marketing
➣ E-mail Marketing

◉ Digital Marketing อาศัย ‘สื่อกลาง’ ที่เป็นช่องทางดิจิทัลในการเชื่อมต่อกับลูกค้าและ Online Marketing อาศัย ‘Internet’ ในการสื่อสารและส่งสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการของแบรนด์เราให้กับลูกค้าของเรา
◉ สรุปก็คือ Digital Marketing เป็นการทำการตลาดผ่านสื่อดิจิทัลหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ Online Marketing คือวิธีการทำการตลาดรูปแบบหนึ่งที่อาศัย Internet ในการดำเนินการ
ประโยชน์ของการทำเว็บไซต์
◎ การทำเว็บไซต์ ไม่เพียงแต่มีประโยชน์ในการนำเสนอข้อมูล ให้กับผู้ใช้งานได้ทราบเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย ได้แก่
1. มีเว็บไซต์เพื่อทำให้ลูกค้า “ค้นหา” คุณเจอบนโลกออนไลน์
2. เว็บไซต์จำเป็นเพราะ…ไม่มีที่ใดสุขใจเท่าบ้านเรา
สำหรับการทำธุรกิจร้านค้าออนไลน์หรือขายของบนเว็บไซต์ จะทำให้มีหน้าร้านเป็นของตัวเอง ซึ่งก็คือโฮมเพจ และเป็นการเปิดตัวสินค้าสู่ตลาดโลก
3. เว็บไซต์สร้างความน่าเชื่อถือ
เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ร้านค้าและบริษัท ให้มีความน่าเชื่อถือและทันสมัยมากยิ่งขึ้น
4. การเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอื่นๆ ได้เป็นหมื่นๆ แพล็ตฟอร์ม
ขยายช่องทางในการขายสินค้าและบริการ ซึ่งสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ต้องการได้มากขึ้น และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป
5. มีความเป็นสากล ด้วยช่องทางการติดต่อลูกค้าที่หลากหลาย ทั้งอีเมล์ Facebook Line และอื่นๆ
6. เพิ่มความสะดวกให้กับกลุ่มผู้บริโภค โดยสามารถซื้อสินค้าหรือบริการผ่านทางเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา
7. ช่วยโฆษณาบริษัท องค์กรและสินค้าให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
8. ทำหน้าที่ในการส่งเสริมการขาย และบริการของบริษัท
9. ช่วยยกระดับมาตรฐานในการซื้อขายระหว่างประเทศ และสามารถเสริมสร้างธุรกิจให้มีความแข็งแรงได้ดี
Features
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.
Contact
ไม่พลาดเคล็ดลับวิธีทำธุรกิจออนไลน์
ลงทะเบียนรับข่าวสารฟรี!!
หรือ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับระบบเว็บไซต์ บริการออกแบบเว็บไซต์
กรอกข้อมูลง่าย ๆ ลงในแบบฟอร์มด้านล่าง
แล้วกดส่งถึงเรา
หรือติดต่อทันที...
แตะคลิกที่ปุ่มโทรหรือปุ่มไลน์
ที่ปรึกษาการพัฒนาศักยภาพ :
Kunsue CHAIWAT
แตะคลิกที่
โทร หรือ ไลน์

tel:0624975450

Line Official ID: @PDadvisor
Visit 3363 
Presented by pdadvisor.org
  โทร   สอบถาม